Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie


Aktualności

OGŁOSZENIE

Informujemy, że Wójt Gminy Kozłowo ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze – Skarbnik Gminy Kozłowo Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie http://www.bip.kozlowo.pl/?bip_id=3291&cid=121 Załączniki ...

Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków z REZERWY w ramach środków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje, iż z dniem 30.06.2017r. wstrzymuje nabór wniosków z REZERWY Ministra o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w związku z wyczerpaniem limitu środków finansowych przeznaczonych na tę formę wsparcia w 2017r.   ...

OGŁOSZENIE - DOTACJE

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje o zakończeniu naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie, w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych w 2017 roku z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i...

OGŁOSZENIE - STAŻE

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje, o wstrzymaniu naboru wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie, w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych w 2017 roku z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację osób bezrobotnych...

OGŁOSZENIE - STAŻE

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje, o wstrzymaniu naboru wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych z Funduszu Pracy oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z wyczerpaniem limitu środków finansowych na tę formę wsparcia w 2017 roku. ...

OGŁOSZENIE - REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

 OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje, o wstrzymaniu naboru wniosków o przyznanie  refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej, w związku z wyczerpaniem  limitu środków finansowych  na tę formę wsparcia w 2017r.   ...

OGŁOSZENIE - BONY NA ZASIEDLENIE

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje, o wstrzymaniu naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, w związku z wyczerpaniem  limitu środków finansowych  na tę formę wsparcia w 2017r. Jednocześnie informujemy, iż nadal trwa nabór wniosków o...

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy informuje, że wnioskował z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dodatkowe środki finansowe z Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi.   Program został zaakceptowany i przyznano na nasz powiat środki Funduszu Pracy w...

Ogłoszenie o naborze wniosków z REZERWY KFS od dnia 05 czerwca 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje, iż pozyskał dodatkowe środki z REZERWY Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), które przeznaczone są na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników/pracodawców w ramach wyszczególnionych priorytetów:   wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają...

Ogłoszenie

Informujemy, że ZUS Oddział w Olsztynie Inspektorat  w Działdowie poszukuje pracownika na stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie ZUS ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 65 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

7,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę