Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie


Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie, informuje o naborze na I półrocze 2017, wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia.   W ramach przyznanego limitu na 2017 rok, w I półroczu planuje się przyznać 30 osobom bezrobotnym do 30 roku życia bony na zasiedlenie w wysokości 7 000,00zł.   Nabór wniosków...

Ogłoszenie o naborze wniosków o organizację robót publicznych

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie ogłasza nabór wniosków o organizację robót publicznych ze środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na rok 2017. Nabór prowadzony będzie do odwołania. ...

Ogłoszenie o naborze wniosków o organizację prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych ze środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na rok 2017. Nabór prowadzony będzie do odwołania. ...

Ogłoszenie o naborze wniosków na utworzenie nowych stanowisk pracy, w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie, informuje  o naborze na I półrocze 2017r., wniosków na utworzenie nowych stanowisk pracy, w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.   W ramach przyznanego limitu środków na 2017 rok, w I półroczu planuje się zrefundować 15 stanowisk pracy po 20 000,00 zł. ...

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie planuje realizację projektu pn . „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie działdowskim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach inicjatywy na rzecz...

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie planuje realizację projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku  powyżej 29 roku życia w powiecie działdowskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   ...

Ogłoszenie o naborze wniosków o organizację stażu ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie ogłasza nabór wniosków o organizację stażu  ze środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na rok 2017.   Planuje się, że staż rozpocznie w miesiącach: - lutym 30 osób, - w marcu 30 osób.   ...

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących organizacji stażu w ramach projektu POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie planuje realizację projektu pn . „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie działdowskim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach inicjatywy na rzecz...

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących organizacji stażu w ramach projektu RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie planuje realizację projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku  powyżej 29 roku życia w powiecie działdowskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   ...

20 grudnia 2016 r. Urząd Pracy czynny do godziny 10.00

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie informuje, iż ze względu na szkolenie pracowników w dniu 20 grudnia 2016 roku Urząd będzie czynny tylko do godziny 10 00 .  Za utrudnienia przepraszamy.

Wyświetlanie 1 - 10 z 30 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

8,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę