Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie


Aktualności

Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków w sprawie przyznania jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje o zakończeniu naboru wniosków w sprawie przyznania jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w ramach projektu RPO „Aktywizacja osób w wieku  powyżej 29 roku życia w powiecie działdowskim (III)" ...

Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków w sprawie przyznania jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje o zakończeniu naboru wniosków \w sprawie przyznania jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 29 roku życia w ramach projektu POWER „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie działdowskim (III)"   ...

Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje, o wstrzymaniu naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, w związku z wyczerpaniem  limitu środków finansowych przeznaczonych w I półroczu 2017 roku na tę formę wsparcia.                          ...

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie organizuje nabór wniosków  o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.   Termin trwania naboru: od dnia 24.02.2017 – do wyczerpania limitu   O środki mogą ubiegać się wyłącznie pracodawcy zgodnie z  priorytetami wydatkowania...

Plan szkoleń grupowych na 2017 rok.

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie zaprasza do udziału w szkoleniach przewidzianych w „Planie szkoleń na rok 2017" dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Działdowie.   Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Działdowie, ul. Chopina 6, pok. 3...

Nabór wniosków o sfinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje, że prowadzi otwarty nabór wniosków o sfinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego . Kompletne wnioski można składać codziennie w godz. 7.30 – 15.30 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Działdowie, ul. Chopina 6, sekretariat pokój nr 11. Wnioski rozpatrywane będą sukcesywnie do...

Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków na roboty publiczne

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje, że w chwili obecnej wyczerpany został limit środków finansowych przeznaczonych w 2017 roku na roboty publiczne.   W związku z powyższym wstrzymujemy nabór wniosków na powyższą formę aktywizacji do odwołania. ...

Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków na dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje, że w chwili obecnej wyczerpany został limit środków finansowych przeznaczonych w 2017 roku na dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.     W związku z powyższym wstrzymujemy nabór wniosków na powyższą formę...

Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

    Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie, informuje o zakończeniu naboru na I półrocze 2017 roku, wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych osób bezrobotnych.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie, informuje o naborze na I półrocze 2017, wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia.   W ramach przyznanego limitu na 2017 rok, w I półroczu planuje się przyznać 30 osobom bezrobotnym do 30 roku życia bony na zasiedlenie w wysokości 7 000,00zł.   Nabór wniosków...

Wyświetlanie 1 - 10 z 39 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

8,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę