Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie


Nagłówek

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Nowoczesny pracownik biurowy z podstawami kadr i płac"

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy – do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Nowoczesny pracownik biurowy z podstawami kadr i płac" ...

Ogłoszenie o rezygnacji z organizacji dwóch szkoleń grupowych

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje, iż zaplanowane na 2018 rok szkolenia grupowe w zakresie: 1.Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C, C+E 2.Opiekun osób starszych z podstawami języka niemieckiego nie zostaną zrealizowane ze względu na ograniczone środki finansowe oraz zainteresowanie osób bezrobotnych...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyk w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyk w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Informatyk. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku. ...

Zakończenie naboru wniosków w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje o zakończeniu naboru wniosków w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, w ramach pozyskanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków finansowych z Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych...

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje o zakończeniu naboru wniosków w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pozyskanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków finansowych z Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi. ...

Ogłoszenie o naborze z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Załączniki Wniosek KFS 2018 - rezerwa.doc Załącznik nr 2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls ...

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy informuje, że pozyskał z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dodatkowe środki finansowe z Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi oraz na Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia. Program dla...

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Klauzula informacyjna   Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119),...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   W wyniku zapytania ofertowego dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro dotyczącego przeprowadzenia szkolenia grupowego w jednej edycji dla 10 osób bezrobotnych oraz innych uprawnionych pod nazwą „ Operator sprzętu do robót ziemnych kl....

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że pozyskal z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Spolecznej dodatkowe Środki Finansowe z Funduszu Pracy na aktywizację osób dlugotrwale bezrobotnych.

Wyświetlanie 1 - 10 z 115 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę