Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie


Nagłówek

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Opiekun osób starszych”

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy – do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Opiekun osób starszych" dla 5 osób bezrobotnych...

OGŁOSZENIE - REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA

OGŁOSZENIE

Informujemy, że Wójt Gminy Kozłowo ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze – Skarbnik Gminy Kozłowo Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie http://www.bip.kozlowo.pl/?bip_id=3291&cid=121 Załączniki ...

Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków z REZERWY w ramach środków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje, iż z dniem 30.06.2017r. wstrzymuje nabór wniosków z REZERWY Ministra o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w związku z wyczerpaniem limitu środków finansowych przeznaczonych na tę formę wsparcia w 2017r.   ...

OGŁOSZENIE - DOTACJE

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje o zakończeniu naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie, w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych w 2017 roku z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i...

OGŁOSZENIE - STAŻE

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje, o wstrzymaniu naboru wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie, w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych w 2017 roku z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację osób bezrobotnych...

OGŁOSZENIE - STAŻE

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje, o wstrzymaniu naboru wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych z Funduszu Pracy oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z wyczerpaniem limitu środków finansowych na tę formę wsparcia w 2017 roku. ...

OGŁOSZENIE - REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

 OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje, o wstrzymaniu naboru wniosków o przyznanie  refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej, w związku z wyczerpaniem  limitu środków finansowych  na tę formę wsparcia w 2017r.   ...

OGŁOSZENIE - BONY NA ZASIEDLENIE

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje, o wstrzymaniu naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, w związku z wyczerpaniem  limitu środków finansowych  na tę formę wsparcia w 2017r. Jednocześnie informujemy, iż nadal trwa nabór wniosków o...

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy informuje, że wnioskował z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dodatkowe środki finansowe z Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi.   Program został zaakceptowany i przyznano na nasz powiat środki Funduszu Pracy w...

Wyświetlanie 1 - 10 z 63 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę