Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie


Aktualności

Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków na roboty publiczne

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje, że w chwili obecnej wyczerpany został limit środków finansowych przeznaczonych w 2017 roku na roboty publiczne.   W związku z powyższym wstrzymujemy nabór wniosków na powyższą formę aktywizacji do odwołania. ...

Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków na dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje, że w chwili obecnej wyczerpany został limit środków finansowych przeznaczonych w 2017 roku na dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.     W związku z powyższym wstrzymujemy nabór wniosków na powyższą formę...

Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

    Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie, informuje o zakończeniu naboru na I półrocze 2017 roku, wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych osób bezrobotnych.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie, informuje o naborze na I półrocze 2017, wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia.   W ramach przyznanego limitu na 2017 rok, w I półroczu planuje się przyznać 30 osobom bezrobotnym do 30 roku życia bony na zasiedlenie w wysokości 7 000,00zł.   Nabór wniosków...

Ogłoszenie o naborze wniosków o organizację robót publicznych

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie ogłasza nabór wniosków o organizację robót publicznych ze środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na rok 2017. Nabór prowadzony będzie do odwołania. ...

Ogłoszenie o naborze wniosków o organizację prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych ze środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na rok 2017. Nabór prowadzony będzie do odwołania. ...

Ogłoszenie o naborze wniosków na utworzenie nowych stanowisk pracy, w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie, informuje  o naborze na I półrocze 2017r., wniosków na utworzenie nowych stanowisk pracy, w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.   W ramach przyznanego limitu środków na 2017 rok, w I półroczu planuje się zrefundować 15 stanowisk pracy po 20 000,00 zł. ...

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie planuje realizację projektu pn . „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie działdowskim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach inicjatywy na rzecz...

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie planuje realizację projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku  powyżej 29 roku życia w powiecie działdowskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   ...

Ogłoszenie o naborze wniosków o organizację stażu ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie ogłasza nabór wniosków o organizację stażu  ze środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na rok 2017.   Planuje się, że staż rozpocznie w miesiącach: - lutym 30 osób, - w marcu 30 osób.   ...

Wyświetlanie 91 - 100 z 123 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę