Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie


Aktualności

Dotacje na działalność gospodarczą w ramach projektu "Drogowskaz na biznes"

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje, że nadal dostępne są środki dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo od 30 roku życia planujących otworzyć działalność gospodarczą.   Dotacje udzielane są przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT w Ostródzie, która realizuje projekt „Drogowskaz na biznes 5"...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej

Projekt „Drogowskaz na biznes 5”

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje, że Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT w Ostródzie realizuje projekt „Drogowskaz na biznes 5" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w remach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.   ...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Opiekun osób starszych”

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy – do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Opiekun osób starszych" dla 5 osób bezrobotnych...

Nabór wniosków – Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje, iż pozyskał dodatkowe środki z REZERWY Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), które przeznaczone są na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników w ramach wyszczególnionych priorytetów: 1.      wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach / zawodach, gdzie...

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie działdowskim w 2015 roku

Opracowywanie badań, analiz i sprawozdań rynku pracy w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań samorządu powiatu – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2016 r., poz. 654 ze zm.). Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych...

Wykaz porad grupowych organizowanych prez Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie

Załączniki Wykaz porad Grupowych Działdowo II kwartał w 2016 roku Wykaz porad Grupowych Lidzbark II kwartał w 2016 roku Wykaz porad grupowych III kwartał 2016 Działdowo ...

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE     Powiatowy Urząd Pracy informuje, że wnioskował z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dodatkowe środki finansowe z Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób do 30 roku życia).   Program dla osób w szczególnej...

Ogłoszenie z Filii w Lidzbarku

UWAGA!!! Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie Filia w Lidzbarku pilnie poszukuje osób w wieku powyżej 30 r.ż. chętnych na staż w zawodach: - magazynier - robotnik gospodarczy-konserwator     Jednocześnie informujemy, że Urząd posiada jeszcze miejsca na szkolenie w zawodzie SZWACZKA .   Osoby...

Plan szkoleń na 2016 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie zaprasza do udziału w szkoleniach przewidzianych w „Planie szkoleń na rok 2016" dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Działdowie.   Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Działdowie, ul. Chopina 6, pok....

Wyświetlanie 121 - 130 z 132 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę