Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie


Aktualności

Zmiana adresu strony BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje, że została uruchomiona nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) PUP w Działdowie. Nowy serwis BIP dostępny jest pod adresem: https://pupdzialdowo.sisco.info Dotychczasowy BIP dla PUP w Działdowie uzyskał status archiwalnego i jest dostepny pod nowym adresem: ...

Ogłoszenie o naborze wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób do 29 roku życia

Ogłoszenie o naborze wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób do 29 roku życia Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje, iż w dniu 5 września 2018r . rozpocznie się nabór wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób do 29 roku życia. w ramach realizowanego projektu: ...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje, że w chwili obecnej wyczerpany został limit środków finansowych przeznaczonych w 2018 roku na realizację zwrotu kosztów dojazdu i zakwaterowania w związku z podjęciem pracy.

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Nowoczesny pracownik biurowy z podstawami kadr i płac"

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy – do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Nowoczesny pracownik biurowy z podstawami kadr i płac" ...

Ogłoszenie o rezygnacji z organizacji dwóch szkoleń grupowych

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje, iż zaplanowane na 2018 rok szkolenia grupowe w zakresie: 1.Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C, C+E 2.Opiekun osób starszych z podstawami języka niemieckiego nie zostaną zrealizowane ze względu na ograniczone środki finansowe oraz zainteresowanie osób bezrobotnych...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyk w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyk w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Informatyk. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku. ...

Zakończenie naboru wniosków w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje o zakończeniu naboru wniosków w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, w ramach pozyskanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków finansowych z Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych...

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje o zakończeniu naboru wniosków w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pozyskanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków finansowych z Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi. ...

Ogłoszenie o naborze z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Załączniki Wniosek KFS 2018 - rezerwa.doc Załącznik nr 2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls Barometr...

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy informuje, że pozyskał z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dodatkowe środki finansowe z Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi oraz na Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia. Program dla...

Wyświetlanie 11 - 20 z 132 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę