Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie


Aktualności

Ogłoszenie - wstrzymanie naboru wniosków o organizację robót publicznych

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje, o wstrzymaniu naboru wniosków o organizację robót publicznych w związku z wyczerpaniem środków finansowych na tę formę wsparcia w 2018 roku.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje, o wstrzymaniu naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, w związku z wyczerpaniem  limitu środków finansowych  na tę formę wsparcia w 2018r. ...

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach RPO

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach RPO Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie z dniem 16.01.2018r.  ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków  na podjęcie działalności gospodarczej  w ramach realizowanego projektu ...

Ogłoszenie o naborze wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób do 29 roku życia

NABÓR WNIOSKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB DO 29 ROKU ŻYCIA Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie z dniem 15.01.2018r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach realizowanego projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w...

Zatrudnianie cudzoziemców-zmiany od 01.01.2018

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r.   ...

Ogłoszenie dotyczące zwrotu kosztów przejazdu

Ogłoszenie dotyczące zwrotu kosztów przejazdu Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje, że w roku 2018 nie będą realizowane wnioski o zwrot kosztów przejazdu do pracy dla osób bezrobotnych skierowanych na poszczególne formy aktywizacji: -  prace interwencyjne, -  roboty publiczne, -  wyposażenie...

Ogłoszenie - wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje, o wstrzymaniu naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, w związku z wyczerpaniem  limitu środków finansowych  na tę formę  wsparcia w 2017r.   ...

Informacja - bony na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje, że posiada środki finansowe na formę wsparcia w postaci bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Kompletne i prawidłowo sporządzone wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie  ul. Chopina 6,  sekretariat - pok. 11 lub...

Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach RPO

Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków w sprawie przyznania jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach RPO Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje o zakończeniu naboru wniosków w sprawie przyznania jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych powyżej...

Wyświetlanie 11 - 20 z 105 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

6,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę