Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie


Nabór wniosków - dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ubiegających się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę