Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie


Nabór wniosków - dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy ubiegającego się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę