Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie


Ogłoszenie - dostępny rozmularz rozliczeniowy dla przedsiębiorców, którym zostało wypłacone dofinasowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w ramach art. 15zzb (dot. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) oraz organizacji pozarządowej w ramach art. 15zze.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę