Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie


Nabór wniosków - dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz jej jednostce organizacyjnej ubiegających się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w następstwie wystąpienia COVID-19

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę