Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie


Nagłówek

Aktualności

 • Ogłoszenie o naborze wniosków o organizację prac interwencyjnych

  Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych ze środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na rok 2017. Nabór prowadzony będzie do odwołania. ...

 • Ogłoszenie o naborze wniosków na utworzenie nowych stanowisk pracy, w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie, informuje  o naborze na I półrocze 2017r., wniosków na utworzenie nowych stanowisk pracy, w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.   W ramach przyznanego limitu środków na 2017 rok, w I półroczu planuje się zrefundować 15 stanowisk pracy po 20 000,00 zł. ...

 • Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach POWER

  Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie planuje realizację projektu pn . „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie działdowskim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach inicjatywy na rzecz...

 • Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach RPO

  Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie planuje realizację projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku  powyżej 29 roku życia w powiecie działdowskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   ...

 • Ogłoszenie o naborze wniosków o organizację stażu ze środków Funduszu Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie ogłasza nabór wniosków o organizację stażu  ze środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na rok 2017.   Planuje się, że staż rozpocznie w miesiącach: - lutym 30 osób, - w marcu 30 osób.   ...

 • Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących organizacji stażu w ramach projektu POWER

  Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie planuje realizację projektu pn . „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie działdowskim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach inicjatywy na rzecz...

 • Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących organizacji stażu w ramach projektu RPO

  Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie planuje realizację projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku  powyżej 29 roku życia w powiecie działdowskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   ...

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2017 roku.

  Na 2017 rok w planie Funduszu Pracy na wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostały przeznaczone środki w wysokości: 199 588 tys. zł.  Jednocześnie na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2016 r. Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała priorytety wydatkowania puli 80% środków KFS zaproponowane przez Ministra oraz...

 • Nabór na szkolenie "Prawo jazdy kat. C"

  PILNE!!   NABÓR NA SZKOLENIE „PRAWO JAZDY KAT. C"   Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje, iż pilnie poszukuje do dnia 10 grudnia 2016 r. chętnych osób bezrobotnych z II profilem pomocy (z wyłączeniem osób do 30 roku życia) na szkolenie w zakresie prawo jazdy kat. C – spełniających jedno z poniższych...

 • Ogłoszenie - Agencja Pracy Tymczasowej COVEBO

  Na prośbę Agencji Pracy Tymczasowej COVEBO informujemy o rekrutacji pracowników   Agencja pracy tymczasowej Covebo jest jedną z największych agencji pracy, która działa na terenie całej Holandii i zapewnia pracę w wielu branżach. Covebo działa w każdym większym mieście i przy każdym większym zakładzie. Agencja...

Wyświetlanie 451 - 460 z 476 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę