Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie


Nagłówek

Aktualności

 • Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie działdowskim w 2016 roku

  Opracowywanie badań, analiz i sprawozdań rynku pracy w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań samorządu powiatu – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2016 r., poz. 654 ze zm.). Powiatowy Urząd Pracy w...

 • Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ramach środków Funduszu Pracy

  OGŁOSZENIE  Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ramach środków Funduszu Pracy.  Nabór wniosków rozpocznie się w dniu 15.05.2017r ., i trwał będzie do wykorzystania środków finansowych...

 • Ogłoszenie o naborze wnioskówo przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

  Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Nabór wniosków rozpocznie się w dniu 15.05.2017 r., i trwał będzie do wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację w/w zadania w ramach Funduszu Pracy.   ...

 • Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Pracownik robót wykończeniowych”

  Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy – do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Pracownik robót wykończeniowych" dla 6 osób bezrobotnych...

 • Nabór na szkolenie pracownik robót wykończeniowych

  Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie poszukuje pilnie do dnia 15 maja 2017 r. osób bezrobotnych z II profilem pomocy chętnych na szkolenie w zakresie PRACOWNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH. Miejsce realizacji szkolenia – Działdowo. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o pilny kontakt ze swoim doradcą klienta...

 • Ogłoszenie o możliwości zatrudnienia osadzonych

    OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA OSADZONYCH             W ramach podejmowania działań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych, oraz dla osiągnięcia właściwych korzyści społecznych i ekonomicznych informuję, że istnieje możliwość zatrudniania osób pozbawionych wolności odbywających karę w Areszcie Śledczym w...

 • Ogłoszenie

    Informujemy, że Areszt Śledczy w Działdowie ul. Wł. Jagiełły 31A z dniem 20 kwietnia 2017r. rozpoczyna nabór do pracy na stanowisko psychologa działu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Działdowie. Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się  na stronie SW ...

 • Ogłoszenie

  Informujemy, że ZUS Oddział w Olsztynie Inspektorat  w Działdowie poszukuje pracownika na stanowisko ds. rozliczeń . Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie ZUS http://www.zus.pl/o-zus/praca-w-zus/aktualne-ogloszenia-o-prace/-/job-offers/1/stanowisko-ds_-rozliczen-/678282   ...

 • Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych

  Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje, że w chwili obecnej wyczerpany został limit środków finansowych przeznaczonych w 2017 roku na: ZATRUDNIENIE OSÓB BEZROBOTNYCH W RAMACH PRAC INTERWENCYJNYCH   W związku z powyższym wstrzymujemy nabór wniosków na powyższą formę aktywizacji do odwołania. ...

 • DZIEŃ 2 MAJA 2017 (WTOREK) JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY

Wyświetlanie 461 - 470 z 509 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę