Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie


Nagłówek

Aktualności

 • Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach RPO

  Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie planuje realizację projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku  powyżej 29 roku życia w powiecie działdowskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   ...

 • Ogłoszenie o naborze wniosków o organizację stażu ze środków Funduszu Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie ogłasza nabór wniosków o organizację stażu  ze środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na rok 2017.   Planuje się, że staż rozpocznie w miesiącach: - lutym 30 osób, - w marcu 30 osób.   ...

 • Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących organizacji stażu w ramach projektu POWER

  Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie planuje realizację projektu pn . „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie działdowskim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach inicjatywy na rzecz...

 • Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących organizacji stażu w ramach projektu RPO

  Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie planuje realizację projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku  powyżej 29 roku życia w powiecie działdowskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   ...

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2017 roku.

  Na 2017 rok w planie Funduszu Pracy na wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostały przeznaczone środki w wysokości: 199 588 tys. zł.  Jednocześnie na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2016 r. Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała priorytety wydatkowania puli 80% środków KFS zaproponowane przez Ministra oraz...

 • Nabór na szkolenie "Prawo jazdy kat. C"

  PILNE!!   NABÓR NA SZKOLENIE „PRAWO JAZDY KAT. C"   Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje, iż pilnie poszukuje do dnia 10 grudnia 2016 r. chętnych osób bezrobotnych z II profilem pomocy (z wyłączeniem osób do 30 roku życia) na szkolenie w zakresie prawo jazdy kat. C – spełniających jedno z poniższych...

 • Ogłoszenie - Agencja Pracy Tymczasowej COVEBO

  Na prośbę Agencji Pracy Tymczasowej COVEBO informujemy o rekrutacji pracowników   Agencja pracy tymczasowej Covebo jest jedną z największych agencji pracy, która działa na terenie całej Holandii i zapewnia pracę w wielu branżach. Covebo działa w każdym większym mieście i przy każdym większym zakładzie. Agencja...

 • Kampania rekrutacyjna do Tesco Polska Sp z o.o.

  W imieniu Tesco Polska Sp z o.o. informujemy, że trwa świąteczna kampania rekrutacyjna dla pracowników sklepu i Centrum Dystrybucji. Aktualne oferty Pracy można znaleźć na stronie: https://www.tesco.pl/kariera/

 • Ogłoszenie o dodatkowych środkach

  Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje, iż otrzymał z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dodatkowe środki finansowe z Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych do 30 roku życia. Pozyskane środki w ramach programu dla osób do 30 r.ż. wydatkowane będą na: szkolenia - dla 10 osób, bony...

 • Trwa kampania rekrutacyjna do Tesco Polska Sp z o.o.

  Trwa kampania rekrutacyjna do Tesco Polska Sp z o.o. Aktualne oferty Pracy można znaleźć na stronie: https://www.tesco.pl/kariera/

Wyświetlanie 471 - 480 z 493 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę